top of page

Nyvoll Viltslakteri 

Mattilsynet på besøk. Stempler, kontrollerer slaktet til godkjenning - for aller første gang 21.september 2009. En "historisk handling" for Nyvoll Hjortefarm. 

Slakting hos Nyvoll Viltslakteri

K U R S A K T I V I T E T

K U R S   2  0 0 9   -   S L  A K T I N G   O G  
N E D S K J Æ R I N G   A V   V I L T

Arrangør: Mosjøen videregående skole V/Cathrine Markussen, i samarbeid med Nyvoll Hjortefarm. Vi har gleden av å tilby todagers kurs med Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter. Han er en kjent skikkelse innen hjortebransjen- og deler sine kunnskaper om slakting og nedskjæring , økt verdiskaping og ressursforvalning. Kurset er i hovedsak praktisk. Trine Bolstad ved Furuheim gård tilbyr overnatting og middag lørdag, hvor vi får en matopplevelse med fokus på hjorten.

 
T I D
27.-28 november 2009

S T E D
Nyvoll  Hjortefarm i Susendal
Pris:  1500,-

P Å M E L D I N G S F R I S T
20  november  2009

Velkommen til ei trivelig og lærerrik helg i Susendal!

Kurs slakting og nedskjæring av vilt. Nyvoll Hviltslakteri
bottom of page