top of page

Kursvirksomhet

Kurslokale i tilknytning til anlegget, plass til 15-20 deltagere.

K U R S   2  0 1 1  -  G J E N T A R   S U K S E S S E N !

Den 16-17 februar kommer Johan Trygve Solheim - daglig leder ved Norsk hjortesenter, til Hattfjelldal for å holde nytt kurs. Denne gang med hovedvekt på nedskjæring og videreforedling, av hjort.

En annen gledelig overraskelse er at kjendis og mester kokk Eyvind Hellstrøm takket ja til invitasjon om å holde kurs, om lokal mat fra Helgeland - med hjortekjøtt som hovedingrediens. Kursene går over de samme dagene.
Onsdag 16 februar skal Hellstrøm ha kurs på Fru Haugans for kokker fra spisesteder på Helgeland. Mens torsdag 17 februar holder han kurs for andre interesserte på Mosjøen videregående skole, Kippermoen.
Onsdag kveld samles alle i Mosjøen, der det blir middag med Hellstrøm.

Nyvoll Hjortefarm leverer hjortekjøtt til kursene som holdes disse dagene!

Eivind Hellstrøm klår en hjort.

K U R S   2  0 0 9   -   S L  A K T I N G   O G   N E D S K J Æ R I N G   A V    V I L T

Arrangør: Mosjøen videregående skole V/Cathrine Markussen, i samarbeid med Nyvoll Hjortefarm. Vi har gleden av å tilby todagers kurs med Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter. Han er en kjent skikkelse innen hjortebransjen- og deler sine kunnskaper om slakting og nedskjæring , økt verdiskaping og ressursforvalning. Kurset er i hovedsak praktisk. Trine Bolstad ved Furuheim gård tilbyr overnatting og middag lørdag, hvor vi får en matopplevelse med fokus på hjorten.

T I D
27.-28 november 2009

S T E D
Nyvoll  Hjortefarm i Susendal
Pris:  1500,-

P Å M E L D I N G S F R I S T
20  november  2009

Velkommen til ei trivelig og lærerrik helg i Susendal!

bottom of page